top of page
Screenshot 2023-11-09 at 7.04.29 PM.png

Byenveni nan PS / MS 183Q

school photo
NYCDOE logo
Home of the Huskies_edited.jpg
student government members
group of students
Martin Luther King Poster

Inivèsite Fanmi PS / MS 183Q

Ekip Administrasyon nou an

Enfòmasyon enpòtan sou lekòl la

Adult Education logo

Fanmi ak anplwaye yo se patnè ki sipòte timoun nou yo!

Inivèsite Fanmi an se yon fason inovatif pou sipòte ou kòm premye pwofesè pitit ou lakay ou.

family university link
Dr. Campbell

Dr. Maureen Campbell,
Principal

husky logo

 

T: 718-634-9459
F: 718-634-9458

***Upcoming Events: ***
Last Day of School is June 26, 2024.

Congratulations to the 8th Grade Class of 2024 graduates!

Congratulations to the 3K,
Pre-K, and Kindergarten Stepping up Classes of 2024!


 
Mrs. Daniels

Mrs. Shallonda Daniels,
Assistant 
Principal

TeachHubLink.png
Mrs. Chavies
graduation sign
husky logo

Mrs. Rukiya Chavies,
Assistant 
Principal

Learn todayLead tomorrow

laptop
coollogo_com-17867598.png
subway train painting
trees and stars on a door
school logo

Vizyon Lekòl nou an

(...)

Deklarasyon Misyon

(...)

Nan PS / MS 183Q objektif la se sipòte chak timoun yo devlope pèsonèlman ak akademikman kòm yon ke yo te panse ak yon sitwayen mondyal.

(...)

Teyori Aksyon

(...)

Si edikatè yo ak elèv yo angaje yo nan panse kritik lè l sèvi avèk 8 modèl vizyèl ki konekte nan 8 pwosesis fondamantal mantal, Lè sa a, siksè elèv yo ap amelyore.

(...)

Lekòl nou an se yon sit Manje!

(...)

Orè chak jou:

7: 30-11: 30 am-Timoun ak fanmi yo

11: 30-1: 30 pm-Nenpòt granmoun

(...)

Instructional Focus

Instructional Focus Map
bottom of page