top of page

Byenveni nan PS / MS 183Q

In 1 propino

2-45 Beach 79th Street

Rockaway Beach, NY 11693

T: 718-634-9459
F: 718-634-9458

school photo
student government members
group of students
Martin Luther King Poster

Inivèsite Fanmi PS / MS 183Q

Ekip Administrasyon nou an

Enfòmasyon enpòtan sou lekòl la

Fanmi ak anplwaye yo se patnè ki sipòte timoun nou yo!

Inivèsite Fanmi an se yon fason inovatif pou sipòte ou kòm premye pwofesè pitit ou lakay ou.

Dr. Campbell

Dr. Maureen Campbell,
Principal

Adult Education logo
Mrs. Daniels

Mrs. Shallonda Daniels,
Assistant 
Principal

subway train painting
trees and stars on a door
school logo

Vizyon Lekòl nou an

(...)

Deklarasyon Misyon

(...)

Nan PS / MS 183Q objektif la se sipòte chak timoun yo devlope pèsonèlman ak akademikman kòm yon ke yo te panse ak yon sitwayen mondyal.

(...)

Teyori Aksyon

(...)

Si edikatè yo ak elèv yo angaje yo nan panse kritik lè l sèvi avèk 8 modèl vizyèl ki konekte nan 8 pwosesis fondamantal mantal, Lè sa a, siksè elèv yo ap amelyore.

(...)

Lekòl nou an se yon sit Manje!

(...)

Orè chak jou:

7: 30-11: 30 am-Timoun ak fanmi yo

11: 30-1: 30 pm-Nenpòt granmoun

(...)

Instructional Focus

Instructional Focus Map
bottom of page