top of page
Screenshot 2023-11-09 at 7.04.29 PM.png

Byenveni nan PS / MS 183Q

school photo
NYCDOE logo
Home of the Huskies_edited.jpg
student government members
group of students
Martin Luther King Poster

Inivèsite Fanmi PS / MS 183Q

Ekip Administrasyon nou an

Enfòmasyon enpòtan sou lekòl la

Adult Education logo

Fanmi ak anplwaye yo se patnè ki sipòte timoun nou yo!

Inivèsite Fanmi an se yon fason inovatif pou sipòte ou kòm premye pwofesè pitit ou lakay ou.

Dr. Campbell

Dr. Maureen Campbell,
Principal

husky logo

 

T: 718-634-9459
F: 718-634-9458

***School Update***
Due to expected severe weather conditions, all New York City public school buildings are closed Tuesday, February 13, 2024. All instruction will take place remotely.
family university link

Dates to Remember

2/19/24-2/23/24

School is closed for Midwinter Recess. 

husky logo
Mrs. Daniels
husky logo
Mrs. Chavies
Three teachers posing with kindness t shirts
pictures of Dr. Martin Luther King Jr.

Mrs. Shallonda Daniels,
Assistant 
Principal

Mrs. Rukiya Chavies,
Assistant 
Principal

Dr. Martin Luther King Jr.

Learn todayLead tomorrow

laptop
coollogo_com-17867598.png

Mrs. Shallonda Daniels,
Assistant 
Principal

subway train painting
school logo
trees and stars on a door

Vizyon Lekòl nou an

(...)

Deklarasyon Misyon

(...)

Nan PS / MS 183Q objektif la se sipòte chak timoun yo devlope pèsonèlman ak akademikman kòm yon ke yo te panse ak yon sitwayen mondyal.

(...)

Teyori Aksyon

(...)

Si edikatè yo ak elèv yo angaje yo nan panse kritik lè l sèvi avèk 8 modèl vizyèl ki konekte nan 8 pwosesis fondamantal mantal, Lè sa a, siksè elèv yo ap amelyore.

(...)

Lekòl nou an se yon sit Manje!

(...)

Orè chak jou:

7: 30-11: 30 am-Timoun ak fanmi yo

11: 30-1: 30 pm-Nenpòt granmoun

(...)

Instructional Focus

Instructional Focus Map
bottom of page