Byenveni nan PS / MS 183Q

school logo

In 1 propino

2-45 Beach 79th Street

Rockaway Beach, NY 11693

T: 718-634-9459
F: 718-634-9458

student government members
group of students

Inivèsite Fanmi PS / MS 183Q

Ekip Administrasyon nou an

Fanmi ak anplwaye yo se patnè ki sipòte timoun nou yo!

Inivèsite Fanmi an se yon fason inovatif pou sipòte ou kòm premye pwofesè pitit ou lakay ou.

Dr. Campbell in the hallway

Dr. Maureen Campbell, Principal

Adult Education logo
"If I cannot do great things, I can do small things in a great way."

Enfòmasyon enpòtan sou lekòl la

Mrs. Daniels at her desk

Mrs. Shallonda Daniels, Assistant Principal

Mrs. Krudis yearbook picture

Mrs. Joann Krudis, Assistant Principal

Vizyon Lekòl nou an

(...)

Deklarasyon Misyon

(...)

Nan PS / MS 183Q objektif la se sipòte chak timoun yo devlope pèsonèlman ak akademikman kòm yon ke yo te panse ak yon sitwayen mondyal.

(...)

Teyori Aksyon

(...)

Si edikatè yo ak elèv yo angaje yo nan panse kritik lè l sèvi avèk 8 modèl vizyèl ki konekte nan 8 pwosesis fondamantal mantal, Lè sa a, siksè elèv yo ap amelyore.

(...)

Lekòl nou an se yon sit Manje!

(...)

Orè chak jou:

7: 30-11: 30 am-Timoun ak fanmi yo

11: 30-1: 30 pm-Nenpòt granmoun

(...)