FWA POU OTOMAN FANMI

PS / MS 183Q DR. RICHARD GREEN SCHOOL

SEPTANM 2021
BON RETOU!

Ekip Administrasyon an

Dr Maureen Campbell, PhD, Direktè

Madam Shallonda Daniels, Asistan Direktè, Lekòl presegondè

Madam Joann Krudis, Asistan Direktè, Lekòl Elemantè

Asosyasyon paran yo

Lisa Johnson-Cooper, Prezidan Asosyasyon Paran

Priscilla Fredrick, PA Vis Prezidan  

 

 

Byenveni nan ane lekòl la 2021-2022. Nou, paran yo / gadyen yo ak anplwaye yo, se patnè pou sipòte timoun nou yo pandan y ap devlope. 

Husky School logo
pumpkins and leaves

Liv Direktè a nan mwa a

Liv Direktè mwa septanm lan se

"Mwen ase".

Liv la raple elèv yo pou yo sonje valè yo kòm moun. Li ankouraje renmen tèt li epi respekte lòt moun.

Boy on book cover
group of children

Husky la

Let's support your child to organize their thinking. Thinking Maps are the 8-visual tools your child needs. A Flow Map can illustrate the steps for getting ready to go to Grandma's house.A Tree Map to categorize different stores for food shopping. So, if your child needs help getting started when they need to write. Ask them what "Thinking Map" they think they should use.

Flow Map
Math flow map

Math Learning Links: Skills & Drills

Early Childhood Math 

 

 Math Drills & Skills

 

Upper Elementary & Middle School Math

 

Math Drills

 

Reflex Math

 

Math Activities

 

Math Drills Online

picture of school

Depistaj Sante Chak jou

Nou rekòmande makè

https: // healthscreening.schools.nyc

sou aparèy ou an pou ou ka byen vit epi fasil ranpli fòm lan anvan ou voye pitit ou lekòl chak jou.

Fè eskanè kòd QR la pou make sit entènèt Depistaj Sante Chak jou sou telefòn selilè ou an kounye a!

QR Code Health Screening

Kat poto yo nan
Byennèt

apple on book pile

Ane sa a kourikoulòm sosyal / emosyonèl nou yo rele kat poto yo nan byennèt. Elèv yo klèman anseye estrateji pou kontwole emosyon yo epi amelyore relasyon ak kamarad yo. Gade deyò pou plis enfòmasyon konsènan nouvo pwogram nou an.

Bezwen  iPad Sipò Tech?

Jwenn èd ou bezwen la a avèk iPad DOE ou a.

Sipò Tech pou Koneksyon Entènèt:

Kouman konekte yon iPAD nan entènèt ak WIFI?

Konekte sou yon rezo Wi-Fi:

    1   Soti nan ekran Kay ou, ale nan Anviwònman> Wi-Fi.

    2   Vire sou Wi-Fi. Aparèy ou an ap otomatikman rechèch pou disponib rezo Wi-Fi.

    3   Tape non an nan rezo a Wi-Fi ke ou vle rantre nan.

Kouman konekte yon iPAD nan entènèt ak LTE?

Konekte sou yon rezo selilè:

    1   Soti nan yon ekran Kay, navige: Anviwònman. > Done selilè.

    2   Maker asire w ke se switch la Done selilè vire sou konsa glise pou vèt montre yo.  

    3   Tape Opsyon Done Selilè.

    4   Tape switch la Pèmèt LTE vire sou oswa etenn.

Vizite lyen ki anba a pou èd avèk iPad NYCDOE la

Pou kòmanse ak iPad ou

iPad photo